Asina a petición: Sr. Feixoo, exerza de presidente e fálelle á Galiza en galego!

En momentos tan graves como o que estamos a vivir, para todas e todos nós é necesario recibirmos información clara e precisa. É un dereito e unha necesidade básica para o conxunto do pobo galego que debe ser correspondido polas autoridades públicas, cumprindo co seu deber e por tanto no idioma propio de Galiza, o que nos une a todas as galegas e galegos.

Porén, a lingua galega está a ser excluída da maior parte das informacións e mensaxes das autoridades públicas, tanto en comparecencias como en insercións publicitarias, incluídas as intervencións do presidente da Xunta que abandona o uso do noso idioma no exercicio das súas funcións, precisamente nos momentos de maior transcendencia.

A lingua galega é o principal elemento de cohesión social e de unidade do pobo galego. Respecto a ela os poderes públicos galegos teñen obrigas, tal e como sinala o artigo 5 do Estatuto de Galiza. Dirixirse a galegos e galegas na súa lingua é unha das súas obrigas e parte das responsabilidades dos seus representantes, en primeiro lugar do Presidente da Xunta, e nomeadamente cando se trata de informalo sobre cuestións que afectan de xeito fundamental á súa vida presente e futura como acontece na actualidade.

Probabelmente as comparecencias e mensaxes do Presidente da Xunta nestes días sexan as de maior importancia no exercicio da súa responsabilidade. Usando reiteradamente o castelán para se dirixir ao conxunto de galegas e galegos, redunda no xa coñecido e falso prexuízo que cosidera o galego unha lingua que só serve para funcións limitadas e inútil para o realmente importante. Desprezar o galego excluíndoo de mensaxes de tanta relevancia non só non contribúe á loita contra a epidemia senón que incide en prexuízos ideolóxicos sobre a nosa lingua e sobre Galiza.

O presidente da Xunta, até agora, sempre se dirixiu en galego ao conxunto da cidadanía e aos medios de comunicación galegos. Agora, nunha situación de crise sanitaria, a lingua galega non deixou de ser a lingua propia de Galiza e continúa a ser válida para a comunicación coa cidadanía.

Sr Feixoo: vostede é o presidente de Galiza e débese ás galegas e galegos antes que a ninguén. Negar a utilidade do galego, renunciando ao usalo como o seu máximo representante institucional é tamén negar a capacidade do pobo galego perante a crise.

Por iso, lembrámoslle que a súa obriga é defender todos os dereitos da cidadanía galega á que representa e iso é incompatíbel con converter a nosa lingua nunha outra vítima da COVID19. Exerza de Presidente, tome todas as medidas necesarias para preservar a nosa integridade e saúde e fágao en galego, a lingua do seu pobo.

Contra a epidemia precisamos unidade e esperanza no futuro. A unidade e o futuro precisan do galego. Para construírmolas conte connosco e con toda a nosa colaboración.

Nome e apelidosLocalidadeActividade
Carlos Gomez Oleiros Escultor
Nerea Purriños Carballeira Ferrol Educadora Social
Rosana Rodriguez Avalle Salvaterra de Miño Avogada
Elena Pena Romero Vigo Mestra
Rosa González Pérez Salceda de Caselas Administración
Iria Bertolo Sanjuan España Arquitecta
Cristina Acuña Criado Salvaterra de Miño Educadora social
Nerea Acuña Echevarría Salvaterra de Miño Opositora
Francisco Jose Rodriguez Porto Salvaterra do Miño Comercial
Isabel López Fernandez Pontevedra Mestra
Gladys Vigo Mestra
Rosa Manuela Vilán Costas Moaña TCAE
GUADALUPE ESTHER RODRIGUEZ Pontevedra Mestra
Antía Narón Farmacéutica
Iago Covela Nogueira Vigo Estudante
Eduardo Mera Fernández Narón Xubilado do ensino
Maria Luisa Meijome Quinteiro O Carballiño Profesora
José Manuel García Abuin O Barco xubilado
fidel garcia tobio Ourense reformado
Laura Gallego Prado Nigran
Carlos Fernández Rodríguez Chantada Loxística
Silvia Santos Nós - Oleiros
Jose Lema Arias A Coruña
Lucrecia López Cernadas Neda
Antonio Castro López xubilado
Xenaro González Torre Vedra Industria
Angel Sines Dìaz A Coruña
Tamara Martínez Villar Vigo
Maria Francisca Gonzalez Morales Torron O Carballiño
Francisco Gómez Regenjo Asados