Asina a petición: Sr. Feixoo, exerza de presidente e fálelle á Galiza en galego!

En momentos tan graves como o que estamos a vivir, para todas e todos nós é necesario recibirmos información clara e precisa. É un dereito e unha necesidade básica para o conxunto do pobo galego que debe ser correspondido polas autoridades públicas, cumprindo co seu deber e por tanto no idioma propio de Galiza, o que nos une a todas as galegas e galegos.

Porén, a lingua galega está a ser excluída da maior parte das informacións e mensaxes das autoridades públicas, tanto en comparecencias como en insercións publicitarias, incluídas as intervencións do presidente da Xunta que abandona o uso do noso idioma no exercicio das súas funcións, precisamente nos momentos de maior transcendencia.

A lingua galega é o principal elemento de cohesión social e de unidade do pobo galego. Respecto a ela os poderes públicos galegos teñen obrigas, tal e como sinala o artigo 5 do Estatuto de Galiza. Dirixirse a galegos e galegas na súa lingua é unha das súas obrigas e parte das responsabilidades dos seus representantes, en primeiro lugar do Presidente da Xunta, e nomeadamente cando se trata de informalo sobre cuestións que afectan de xeito fundamental á súa vida presente e futura como acontece na actualidade.

Probabelmente as comparecencias e mensaxes do Presidente da Xunta nestes días sexan as de maior importancia no exercicio da súa responsabilidade. Usando reiteradamente o castelán para se dirixir ao conxunto de galegas e galegos, redunda no xa coñecido e falso prexuízo que cosidera o galego unha lingua que só serve para funcións limitadas e inútil para o realmente importante. Desprezar o galego excluíndoo de mensaxes de tanta relevancia non só non contribúe á loita contra a epidemia senón que incide en prexuízos ideolóxicos sobre a nosa lingua e sobre Galiza.

O presidente da Xunta, até agora, sempre se dirixiu en galego ao conxunto da cidadanía e aos medios de comunicación galegos. Agora, nunha situación de crise sanitaria, a lingua galega non deixou de ser a lingua propia de Galiza e continúa a ser válida para a comunicación coa cidadanía.

Sr Feixoo: vostede é o presidente de Galiza e débese ás galegas e galegos antes que a ninguén. Negar a utilidade do galego, renunciando ao usalo como o seu máximo representante institucional é tamén negar a capacidade do pobo galego perante a crise.

Por iso, lembrámoslle que a súa obriga é defender todos os dereitos da cidadanía galega á que representa e iso é incompatíbel con converter a nosa lingua nunha outra vítima da COVID19. Exerza de Presidente, tome todas as medidas necesarias para preservar a nosa integridade e saúde e fágao en galego, a lingua do seu pobo.

Contra a epidemia precisamos unidade e esperanza no futuro. A unidade e o futuro precisan do galego. Para construírmolas conte connosco e con toda a nosa colaboración.

Nome e apelidosLocalidadeActividade
Xosé Antón Méndez López Ribadumia Xubilado
Antonio Martinez Carballal Ourense
Xaquín Ces Suárez Ames Xubilado
LOIS SÁNCHEZ MEIZOSO Ferrol Ensino
Vicente Mohedano Teo Comunicador de ciencia
Daniel Gómez Ramil Ribeira Profesor xubilado
Susana Fernández
Alexandre Ripoll Anta
Manuel Esperante Ces Boiro Jubilado
Helena González Saavedra Ferrol profesora
Martín Saavedra Lopez 22
María José Tarela Davila Boiro Traballo casa
Celestino Freire Casalderrei Oleiros Autónomo
M Victoria Encinar Fernandez A Coruña Xubilada
Ana Belén Vázquez Pardal
Senén Carrón Curros A Coruña Axente atención ao cliente
RUBÉN VILABOA CEBREIRO MOS
Amalia Fontaiña Perez Vigo Xubillada
reuben dixon reuben dixon reuben dixon
Xesus Fontaiña Perez Cangas Xubilado
M Dolores Fontaiña Perez Pontevedra Ensinante
María Rosa López vilar Nigran
Diego Santamaría Francisco O Porriño Estudante
Noa Mascato Fontaíña Vigo Estudante
Manuel Fontaíña López Nigrán
Amada Traba Díaz Vigo Docente
Rubén Arroxo Fernández Lugo
Pablo Armada Fraga
Ana María Santos Vaamonde A Coruña Profesora
Ana Belén Mellado Franco Cortegada Profesora