eugalegoA Secretaría Xeral de Política Lingüísitica anunciou para a cuarta feira 22 de outubro ás 11h, un acto no Parlamento Galego para “conmemorar” os 10 anos do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.
 
Que un goberno como o actual se atreva a celebrar os dez anos deste Plan, cando nos últimos cinco anos se dedicou a incumprilo abertamente e a desmontalo, é un acto de humillación a todas as persoas que defendemos a nosa lingua ao que Queremos Galego dará resposta.
 

Por iso  a Cuarta Feira 22 de outubro ás 11.00 h, estaremos alí denunciando o desmantelamento do Plan e a política antigalego que aplica este goberno, a través da lectura dun manifesto que posteriormente será entregado no Parlamento dirixido a todos os grupos parlamentares.

10 anos despois da aprobación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, cando a Xunta se permite celebrar coa arrogancia que a caracteriza este aniversario, cando o número de falantes de galego se reduce ano a ano, cando na realidade cotiá o galego non é realmente lingua oficial no seu propio territorio, reclamamos do goberno galego:

–    Que retorne ao consenso de 2004 e cumpra coa obriga de potenciar a lingua galega.

 –    Compromiso explícito e efectivo co PXNL e actuacións lexislativas que desenvolvan o contemplado nas medidas do PXNL.

 –    Posta en marcha inmediata das medidas contempladas no PXNL, coa aprobación dun calendario que comprometa fases, prazos de execución, etc.

 –   Derrogación de todas as disposicións legais contrarias ao PXNL nomeadamente do Decretazo 79/2010 contra o galego, e as relacionadas co ensino e coa administración.